به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-03-07_09-51-46 photo_2016-03-07_09-51-53 photo_2016-03-07_09-51-57 photo_2016-03-07_09-52-01 photo_2016-03-07_09-52-05


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :