به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-03-08_09-14-58 photo_2016-03-08_09-15-11 photo_2016-03-08_09-15-16

photo_2016-03-08_09-37-00 photo_2016-03-08_09-37-06


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :