نمایشگاه ویژه ای به مناسبت ایام فاطمیه برپا شده و مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفته است.

تبریزمن، سرویس عکس: نمایشگاه ایام فاطمیه در شاه گلی تبریز برپا شده است و مورد استقبال خوب مردم نیز قرار گرفته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :