به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-03-09_09-25-00 photo_2016-03-09_09-25-05 photo_2016-03-09_09-25-11 photo_2016-03-09_09-25-19 photo_2016-03-09_09-25-24


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :