به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-03-10_10-05-58 photo_2016-03-10_10-06-03 photo_2016-03-10_10-06-07 photo_2016-03-10_10-06-11


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :