به گزارش تبریزمن، به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، آیین نوروزگان در شهر تبریز با اجرای مراسم آیینی برگزار شد.

1458068441492_ISNA

1458068441616_ISNA-2

1458068441710_ISNA-3

1458068441835_ISNA-4

1458068441944_ISNA-5

1458068442053_ISNA-6

1458068443020_ISNA-7

1458068476592_ISNA-8

1458068476779_ISNA-9

1458068476904_ISNA-10

1458068477840_ISNA-11

1458068477980_ISNA-12

1458068478089_ISNA-13

1458068478245_ISNA-14

1458068478464_ISNA-15

1458068478978_ISNA-16


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :