با تصاویر اختصاصی تبریزمن از جاذبه های گردشگری شهر تبریز، در ایام نوروز همراه باشید.

تبریزمن، سرویس عکس: این مسجد طبق کتیبهٔ سردر آن در سال ۸۴۵ هجری شمسی و در زمان سلطان جهانشاه مقتدرترین حکمران سلسله قراقویونلو و به دستور دختر او صالحه خانم بنا شده‌است و در حال حاضر یکی از معروفترین جاذبه های گردشگری شهر به شمار می رود.Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :