یکی از کانال های تراکتور در فضای مجازی، چالشی به نام ” هواداران تراکتور ” در نظر گرفته که این روز ها استقبال خوبی از این چالش انجام شده است.

هواداران با ارسال عکس های خود و بر اساس بازدیدی که صورت می گیرد، جایزه می گیرند.

در بخشی از این چالش آمده است:

” شما میتونین عکس هایی که تو استادیوم و یا هر کجا با پیراهن تراکتور گرفته شده است را برای ما ارسال کنید. عکس هرکسی با نام خودش ثبت میشه و پر بیننده بود نفر اول محسوب میشه “


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :