در حالیکه در هیجدهمین روز فروردین ماه سال جدید هستیم، شکوفه های بهاری پارک های تبریز، فضای خاصی به شهر بخشیده و در این بین این شکوفه های بهاری خودنمایی می کنند.

تبریزمن، سرویس عکس: شکوفه های نو رسته بهاری در تبریز در روزهای ابتدایی سال زیبایی و طراوت خاصی را به شهر تبریز بخشیده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :