شعار امسال سازمان بهداشت جهانی به مناسبت روز جهانی بهداشت “غلبه بر دیابت” با تغذیه سالم و تحرک بدنی انتخاب شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :