به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

820_AbrarVarzeshi-1395-01-21 820_Goal-1395-01-21 820_Hadaf-1395-01-21 820_IranVarzeshi-1395-01-21 820_KhabarVarzeshi-1395-01-21 820_Navad-1395-01-21 820_Piroozi-1395-01-21 820_shoot-1395-01-21


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :