به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-09_10-16-43 photo_2016-04-09_10-16-51 photo_2016-04-09_10-16-54 photo_2016-04-09_10-16-57 photo_2016-04-09_10-17-02


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :