فرماندار شهرستان تبریز گفت: ویژگی ها و پتانسیل هایی وجود داشت که تبریز را به عنوان پایتخت نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸ انتخاب کردند و به نظرم تبریز در مدار توسعه قرار دارد.

تبریزمن، سرویس اجتماعی: رحیم شهرتی فرماندار شهرستان تبریز درباره انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸ به خبرنگار تبریزمن گفت: ویژگی ها و پتانسیل هایی وجود داشت که تبریز را به عنوان پایتخت نمونه گردشگری در سال ۲۰۱۸ انتخاب کردند.

وی ادامه داد: پیشینه تاریخی شهر تبریز، یک سری آثار ثبت شده ملی، موقعیت تجاری و بازرگانی، گردشگری و منابع طبیعی موجب شده است که تبریز میزبان این رویداد بزرگ باشد.

شهرتی فر در پاسخ سوال خبرنگار تبریزمن مبنی بر اینکه چه اقداماتی باید انجام شود تا تبریز میزبانی شایسته برای گردشکران خارجی باشد، گفت: باید آمادگی کاملی داشته باشیم تا نواقصات را رفع کنیم و پروژه های نیمه کاره را تکمیل کنیم تا بتوانیم میزبان شاسیته ای برای گردشگران باشیم.

فرماندار شهرستان تبریز ادامه داد: تنها همه کارها نباید برعهده  شهرداری باشد، بخش خصوصی و دولتی دست در دست هم دهند و پروژه های نیمه تمام را مورد توجه قرار دهند.

شهرتی فر سپس ابراز داشت: نباید پروژه ها ناتمام افتتاح شوند، باید هتل ها خود را برای این رویداد آماده می کنند و در صورتی که نواقصی باشد آنها را تکمیل کنند.

وی افزود: نهادهای فرهنگی در بحث فرهنگی باید فعالیتهای مربوطه را انجام دهند، ترابری و حمل و نقل خود را برای جابه جایی و حمل مسافران آماده کنند، برخورد اولیه و مناسب با گردشگر را آموزش ببینند تا  گردشگران رنجیده خاطر نشوند، در کل تمامی عوامل ادارات سازمانها و ارگانها و مردم دست در دست هم دهند تا این پروژه به نحو احسن انجام شود.

وی با اشاره به سنگین بودن وظیفه شهرداری در موضوع تبریز ۲۰۱۸ اظهار کرد: عمده کارها بر دوش شهرداری است، از جمله رفت و آمد و بحث ترافیک که اصلی ترین معضل شهر تبریز است.

شهرتی فر

شهرتی فر در پاسخ به اینکه دولت چه کمکی می تواند برای تبریز ۲۰۱۸ انجام دهد توضیح داد: فعالیت اصلی بر عهده دولت است، از جمله فعالیتهایی که  بر عهده دولت است می توان به امکان بازسازی پروژه های راه، سازماندهی ناوگان ریلی، ترابری، اتوبوسرانی و تاکسیرانی و ایجاد و تکمیل پروژه های مجتمع های رفاهی تفریحی اشاره کرد.

فرماندار شهرستان تبریز درباره روند توسعه شهر تبریز نیز گفت: در شهر تبریز روند متوازن است، چرا که در این شهر نیروی انسانی خوب، متخصصین مجرب و سرمایه مادی فوق العاده است و از طرفی دیگر تبریز با توجه به موقعیت جغرافیایی و بیشینه تاریخی خوب، شهر تبریز در مدار توسعه قرار دارد.

رحیم شهرتی فر درباره حواشی و دستگیری های اخیر اعضای شورای شهر که برخی رسانه ها سهل انگاری فرمانداری را دلیل این اتفاقات مطرح کرده اند، گفت: فرمانداری ناظر مصوبات شورای شهر است و تا بدین جا سهل انگاری نشده است و اگر هم تخلفی انجام شده است تخلفات شخصی آنها بوده است.

وی با تاکید بر اینکه تخلفات انجام شده فردی و شخصی است، گفت: نباید مجموعه شورا و شهرداری تبریز در این موضوع زیرسوال رود.

فرماندار شهرستان تبریز در پاسخ به اینکه چرا سازمانهای دیگر تا این اندازه زیر نظر و ذره بین قرار نگرفته اند، توضیح داد: همانطور که می دانید سیاست دولت، انضباط مالی، مبارزه با فساد و همکاری با دستگاه هاست، بر همین اساس نهادهای دولتی خوشبختانه هیچ تخلفی تا این لحظه انجام نداده اند.

گفتگو از: مهیار قهرمانزاده


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :