به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-11_09-17-28 photo_2016-04-11_09-17-40 photo_2016-04-11_09-17-44 photo_2016-04-11_09-17-49 photo_2016-04-11_09-18-00


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :