به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

 

149f1 184f3 136f3 139f4 145f2

 

 

rozname95-3-2-791x600

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :