به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-17_09-23-26 photo_2016-04-17_09-23-31 photo_2016-04-17_09-23-34 photo_2016-04-17_09-23-48 photo_2016-04-17_09-23-51


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :