جلسه شورای شهر تبریز با حضور ۱۷ عضو شورا در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای: دومین جلسه شورای شهر تبربز در سال جدید، امروز در ساعت ۸:۳۷ در محل عمارت ساعت و البته با حضور ۱۷ نفر برگزار گردید. این در حالی است که هفته گذشته، تعداد اعضای حاضر رقم ۱۸ را نشان می داد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :