به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.


2052625_30 2052628_31 2052629_34 2052630_33


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :