در ادامه نگاهی داریم به مهترین رویدادهای آذربایجان شرقی در روزی که گذشت.

بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز از تحریریه پایگاه خبری تبریزمن

بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز از تحریریه پایگاه خبری تبریزمن

 

بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز از تحریریه پایگاه خبری تبریزمن

بازدید معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز از تحریریه پایگاه خبری تبریزمن

 

مراسم رژه نیروهای مسلح در تبریز

 

مراسم رژه نیروهای مسلح در تبریز

 

مراسم رژه نیروهای مسلح در تبریز

رژه نیروهای مسلح در تبریز

 

جشن هنر انقلاب اسلامی در تبریز

 

جشن هنر انقلاب اسلامی در تبریز

جشن هنر انقلاب اسلامی در تبریز
                                                      جشن هنر انقلاب اسلامی در تبریز