به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-19_09-47-00 photo_2016-04-19_09-47-04 photo_2016-04-19_09-47-07 photo_2016-04-19_09-47-13


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :