سعید حاجی زاده با اشاره به موضوع ادغام سازمانهای زیر نظر معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تبریز گفت: ادغام سازمان های ورزش، سلامت و فرهنگی برای شهر تبریز مفید است.

تبریزمن، سرویس اجتماعی: سعید حاجی زاده رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر تبریز درباره ادغام سازمان های ورزش، سلامت و فرهنگی شهرداری تبریز به خبرنگار تبریزمن، گفت: این ادغام برای شهروندان و مجموعه شهرداری نتایج خوبی خواهد داشت و از نظر موضوعی  به نظر می آید این ادغام باید سریع تر انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه فرهنگی و سلامت و ورزش زیر نظر کمیسیون فرهنگی بوده نیاز است در یک مجموعه قرار بگیرند تا وظایف کاری مشخص شده و بیشتر باهم هماهنگ شوند، بخصوص سلامت و ورزش که مکمل هم هستند چرا که تامین سلامت در گرو ورزش است و به نظر می آید این ادغام مفید بوده و از موازی کاری جلوگیری کند.

حاجی زاده

حاجی زاده در پاسخ به اینکه آیا این ادغام به نفع شهرداری است یا خیر گفت: به نفع بودن این ادغام برای شهرداری، بستگی به نحوه اجرای آن دارد، برای مثال در بعضی از شهرها همچون اراک جواب نداده است و تجربه ناموفق بوده و در کل مانده به نحوه مدیریت و باید دید این ادغام چگونه مدیریت خواهد شد.

وی سپس گفت: پیشنهاد میکنم حوزه گردشگری نیز در این مجموعه قرار بگیرد، در صورتی که هم اکنون بحث گردشگری در یک قالب جداگانه با نام توسعه گردشگری آمده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر تبریز درباره علت این ادغام نیز گفت: چارت جدید مصوبه وزارت کشور است و علت این ادغام را  باید از آنها پرسید که دلیل اصلیش چیست، ولی بیشتر به نظر می رسد بخاطر بالا بردن بهره وری و جلوگیری از موازی کاری است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :