مدیر کل دفتر حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به کاهش ۱۲۰ میلیارد مترمکعبی منابع زیرزمینی کشور در ۴۷ سال گذشته ، گفت: ۹۱ میلیارد متر مکعب معادل ۷۶ درصد کسر منابع در۱۷ سال گذشته به وقوع پیوست.

به گزارش تبریزمن، محمد علی مصطفوی روز چهارشنبه در نشست منطقه ای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی استان های کردستان ، آذربایجان شرقی و غربی در تبریز این میزان کاهش ذخایر زیرزمینی آب را نتیجه مصرف نامناسب دانست و گفت: آستانه تحمل آب های زیرزمینی تمام شده است.
وی اظهار کرد: رفتار نامهربانانه ما با آب و توسعه افسار گسیخته و بدون توجه به داشته ها درکنار کاهش میزان بارش ها موجب تشدید وضعیت بحرانی منابع آبی شده است.

مصطفوی با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ، گفت: حجم آب این دریاچه از ۱۸ میلیارد متر مکعب به دو میلیارد متر مکعب و وسعت دریاچه از چهار هزار و ۶۰۰ کیلومتر به دوهزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

وی با اشاره به روند کاهشی بارش ها در۴۷ سال گذشته، گفت: در۳۰ سال ابتدایی این دوره میانگین بارش ها ۲۵۰ میلی متر بود و در۱۷ سال بعدی به ۲۱۰ میلی متر کاهش یافت.

مصطفوی با اعلام اینکه در سال گذشته میانگین بارش در کشور۱۹۷ میلی متر بود ، افزود: میزان روان آبها که در۳۰ سال ابتدایی این دوره ۱۴۰ میلیارد متر مکعب بود در۱۷ سال بعدی ۷۰ میلیارد متر مکعب کاهش یافته و در واقع نصف شد .

وی با اشاره به اهتمام دولت برای مدیریت مناسب منابع آبی اظهار کرد: اولویت نخست وزارت نیرو احیای منابع زیرزمینی و تعادل بخشی است.

مصطفوی با بیان اینکه تامین آب به عهده وزارت نیروست خاطرنشان کرد: توزیع آب تنها در بخش با این وزارت خانه است و مدیریت مصرف آب نیازمند مشارکت بخش های دیگر و عموم مردم است.

پیش از این پنج نشست منطقه ای احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیر زمینی برای مدیران آب منطقه ای ۲۶ استان کشور برگزار شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :