به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-okk(1) 280Page-01(1) 2721 Sorkhab_2429-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :