نمایشگاه بزرگ سلامت باهمکاری اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و ادارت و نهادهای دیگر در ائل گلی تبریز برپا شده است.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: به مناسبت هفته سلامت، نمایشگاه بزرگ سلامت باهمکاری اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز و ادارت و نهادهای دیگر در ائل گلی تبریز برپا شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :