شماره ۴۱ روزنامه مجازی تبریزمن منتشر شد.

 تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: شماره ۴۱ روزنامه مجازی تبریزمن، با محوریت اخبار مهم تبریز و آذربایجان منتشر شد.

photo_2016-04-23_15-31-13


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :