به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-24_09-45-32 photo_2016-04-24_09-45-49 photo_2016-04-24_09-45-52 photo_2016-04-24_09-45-56


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :