شهردار تبریز گفت: طرح های شهری که با تعامل شهرداری و شورای اسلامی شهر به نتیجه رسیده، علاوه بر ساخت و سازهای شهری وارد حوزه های مهم اجتماعی و فرهنگی شده است.

به گزارش تبریزمن، صادق نجفی روز یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز افزود: امروز ثمره همکاری شهرداری و شورا در سرمایه گذاری های بخش سلامت بارز بوده و با ایجاد کمپ های ترک اعتیاد و خانه های سلامت منجر به کاهش آسیب های اجتماعی به خصوص در حوزه کاهش اعتیاد شده است.

شهردار تبریز، امنیت و آرامش را مهم ترین زیرساخت توسعه برنامه های سرمایه گذاری خواند و افزود: از برخورد با متخلف در هر جایگاه و مسئولیتی که باشد، حمایت می کنیم اما در عین حال معتقدیم تخلف های معدود، نباید تلاش شبانه روزی کل پرسنل شهرداری را زیرسوال ببرد.

نجفی، انتخاب شهردار تبریز به عنوان مدیر اطلس شهرهای اسلامی و عضو هیئت رییسه سازمان حکومت های شهری در خاورمیانه را یادآور شد و افزود: امروز هویت بین المللی شهرداری تبریز و انتخاب شهردار به عنوان مسئولیت های مختلف بین المللی نشان از تمدن و فرهنگ فاخر شهروندان تبریزی دارد.

وی افزود: موفقیت های بین المللی شهرداری تبریز در یک چشم انداز مشخص، می تواند حاوی فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری باشد.

وی شیوه نامه سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر را بهترین دستورالمعل جلب مشارکت های خارجی خواند و افزود: با شیوه نامه مصوب شورای اسلامی شهر تبریز، ۹ هتل در مراحل مقدماتی آغاز عملیات اجرایی است.

وی تاکید کرد: نباید برخورد با تخلف زمینه یاس و سستی در شهر را فراهم کند و باید در کنار یکدیگر فضای خدمتگزاری را تقویت کنیم.

شهردار تبریز با اشاره به اشتغال روزانه حدود سه هزار و ۲۰۰ نفر کارگر روزمزد در طرح های عمرانی شهرداری گفت: در کنار اقدام ها و برنامه های گسترده دولت بدون شک حرکت های توسعه و عمران شهری نیز در این کاهش نرخ نقش داشته است.

شورای اسلامی شهر تبریز دارای ۲۱ عضو است که نقش نظارت بر فعالیت های مناطق ۱۲ گانه شهرداری تبریز را عهده دار است؛ در ماه های اخیر سه نفر از اعضا شورای اسلامی شهر تبریز به همراه یکی از معاونان شهردار به دلیل ارتشا از سوی قوه قضائیه بازداشت شده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :