در فاصله چند روز مانده به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بنرها و تصاویر تبلیغاتی کاندیداها سطح شهر تبریز را فرا گرفته است.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: روز دهم اردیبهشت ماه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :