به گزارش تبریزمن، نیم صفحه اول روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل داخلی و خارجی اختصاص داشت.

از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از شرط
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از شرط
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از شرط
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از شرط
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله
از آخرین حمله

baner-mobilestan
ezgif.com-gif-maker
Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :