به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-04-27_09-39-36 photo_2016-04-27_09-39-45 photo_2016-04-27_09-39-47 photo_2016-04-27_09-39-50


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :