فرماندار شهرستان تبریز گفت: تخلف تاثیرگذاری گزارش نشده است، فقط چند مورد تخلف تبلیغاتی بوده است که آن چنان روند انتخابات را مختل نکرده و موثر نبود.

تبریزمن، سرویس سیاسی: رحیم شهرتی فرماندار شهرستان تبریز درباره وضعیت حضور مردم در انتخابات امروز به خبرنگار تبریزمن، گفت: همانطور که اطلاع دارید بخاطر تعداد کم کاندیداها در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور مردم نسبی است و تا این لحظه ۲۷۵ هزار نفر در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده اند.

شهرتی فر در رابطه با تمدید زمان رای گیری نیز افزود: در اکثر نقاط کشور ساعت پایان رای گیری ساعت ۲۱ می باشد که ما تا ساعت ۲۲ امشب تمدید کرده ایم ولی اگر حضور مردم ادامه داشته باشد زمان رای گیری را تمدید خواهیم کرد.

فرماندار شهرستان تبریز در پاسخ به اینکه آیا تخلف انتخاباتی تا این لحظه گزارش شده است یا خیر گفت: تخلف تاثیرگذاری گزارش نشده است فقط چند مورد تخلف تبلیغاتی بوده است که آن چنان روند انتخابات را مختل نکرده و موثر نبود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :