به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1(1) 1-ok(1) 2341 Sorkhab_2443-1 zanan2_zanan2


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :