به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

2511-ok 2531 Sorkhab_2444-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :