به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

138Untitled 323Page-01 2271-ok(1) Sorkhab_2445-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :