فرماندار شهرستان تبریز هرگونه خبر پیرامون جابه جایی نفرات چهارم و پنجم منتخبان مجلس دهم در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر را شایعه دانست و افزود: تا زمان اعلام نظر شورای مرکزی نظارت باید منتظر ماند.

تبریزمن، سرویس سیاسی: رحیم شهرتی فر فرماندار شهرستان تبریز درباره انتشار اخبار کذب و جهت دار برخی رسانه های محلی تبریز  در ارتباط با تغییر نفرات چهارم و پنجم دور دوم انتخابات در این حوزه انتخابیه به خبرنگار تبریزمن، این چنین توضیح داد: تا همین لحظه هیچ گونه خبر و اظهار نظری از طرف هیات مرکزی نظارت در خصوص نتیجه بازشماری ۱۵ درصد از صندوق های اخذ رای اعلام نشده است و من هیچ گونه صحبتی با سایتهای محلی درباره تغییر آرا نکرده ام.

رحیم شهرتی فر در ادامه افزود: اکیپی که از سوی شورای نگهبان آمده بودند، بازشماری ۱۵ درصد از صندوق های اخذ رای در این حوزه انتخابیه انجام دادند و به تهران بازگشتند و تا این لحظه هیچ نتایجی از سوی هیات نظارت اعلام نشده است و ما تا بدین لحظه منتظر نتایج بازشماری هستیم.

وی سپس گفت: هیچ نتیجه ای از شمارش مجدد آرای انتخابات حوزه تبریز مشخص نیست و متاسفانه در این بین برخی رسانه های محلی و جهت دار تبریز اقدام به جوسازی و فضاسازی می کنند که درست نیست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :