به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

    مرجع:

  • ورزشی
  • صبح
  • ک

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :