به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1411(3) 2281 3371-ok(1) (1) Page-01(3) Sorkhab_2447-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :