به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

165Page-01 174Untitled 1631-ok(1) 1651(1)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :