بچه کرگدن تازه متولد شده در سفری پارک وست میدلندز انگلیس، با سایر حیوانات این منطقه حفاظت شده آشنا می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :