پس از یک هفته آتش سوزی در شهر فورت مک موری و مناطق اطراف آن، بیش از ۵۰۰،۰۰۰ جریب جنگل و ۲۴۰۰ ساختمان در آلبرتای کانادا نابود شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :