جشنواره حضرت علی اکبر، همایش بین المللی ترافیک، همایش پدافند کالبدی و سفر استاندار به هوراند از جمله مهترین برنامه ها و همایش های روز گذشته تبریز و آذربایجان شرقی بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :