تصاویر زیر مربوط به تونل هایی است که داعشی ها برای فرار و کمین و مخفی شدن از آن استفاده می کردند


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :