رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی کلان شهر تبریز از اغماض برنامه تلویزیونی ۹۰ در پرداختن به ابهامات طرح تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام به شدت انتقاد کرد.

به گزارش تبریزمن، سعید حاجی زاده گفت: برنامه ۹۰ تنها به طرح گذرا و بدون پاسخ برخی مسائل و ابهامات مربوط به تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام بسنده کرد و در کمال تعجب این ابهامات را با میهمان خود، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در میان نگذاشت.

وی افزود: تنها نقش این برنامه تلویزیونی فراهم کردن تریبونی برای میهمان خود بود تا ایشان وعده دیگری برای بهره برداری زمین چمن بدهد.

حاجی زاده تصریح کرد: ۹۰ این هفته ۹۰ همیشگی نبود و از کنار ابهامات به راحتی عبور کرد این در حالی است که آقای نظمی مدیر کل ورزش و جوانان استان در جمع خبرنگاران از نفوذ تولید کننده چمن داخلی در وزارت جهاد کشاورزی خبر داده بود.

وی ادامه داد: معلوم نشد چرا برنامه ۹۰ برای آقای نظمی تریبون نداد و به این موضوع پرداخت نکرد که چه دست هایی در کار بود تا تصمیم کارشناسی قبلی مبنی بر خرید چمن خارجی تغییر یابد و به رغم آمادگی و عمل طرف خارجی به تعهد خود این تصمیم بلا اجرا رها شود؟ چرا شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در مورد واردات چمن خارجی به موقع با سازمان نباتات مکاتبه و هماهنگی نکرد؟ چرا این سازمان صرفا” با استناد به خبری در روزنامه ها دست به مکاتبه زد؟ چرا از میهمان برنامه سوال نشد که چگونه می شود خرید چادر از آلمان برای ورزشگاه نقش جهان اصفهان مشکلی ندارد اما خرید چمن ورزشگاه یادگار امام با مشکل مواجه    می شود؟

رئیس کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی شورای اسلامی کلان شهر تبریز با اشاره به سال ها فعالیت خود به عنوان خبرنگار ورزشی صدا و سیما گفت: به عنوان یک صدا وسیمایی به فضای عمومی برنامه ۹۰ آشنایی دارم و می دانم که این برنامه جزو معدود برنامه هایی است که دستش برای طرح و پرداخت مسائل، تا حد زیادی باز است اما معلوم نشد در باره مساله تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام، چه بر سر این برنامه آمد؟


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :