به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

از رونمایی پنجمین بمب پرسپولیس تا خرید 2/5 میلیاردی استقلال
بیلی
بیلی
بیلی
بیلی
بیلی
بیلی
بیلی

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :