به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

8803 10504 21802 o1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :