به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

o6 o5 o4 o3 287o1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :