با حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد جلسه تدوین برنامه پنجساله چهارم توسعه شهرداری تبریز امروز در ساختمان مرکزی شهرداری تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چند رسانه ای؛ در این فرآیند مکاتبات و جلسات مستمر در جهت احصاء نظرات اعضای شورای شهر، معاونت های ستادی، مناطق و سازمان ها، اساتید فرهیخته دانشگاه انجام شده است تا در تدوین برنامه شاهد ارائه برنامه ای مبتنی بر نظرات کلیه ذی نفعان شهر باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :