به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

2111744_8001 2111745_8002 2111746_8005 2111756_8004


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :