این باران و تگرگ باعث غافل گیری مردم شده است و بسیاری از شهروندان و عابرین پیاده در پاساژها و مغازه های شهر پناه گرفته اند تا از خطرات تگرگ در امان بمانند و منتظر قطع باران و تگرگ هستند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :