مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: طی سه سال اخیر بیش از ۹۱۴ هکتار از اراضی ملی این استان خلع ید و رفع تصرف و به دولت اعاده شد.

به گزارش تبریزمن، داور نامدار افزود: بر این اساس ۳۱۷ هکتار در سال ۱۳۹۲ ، ۴۵۹ هکتار در سال ۱۳۹۳ و بیش از ۱۳۸ هکتار نیز از ابتدای سال جاری تاکنون از تصرف معارضان خارج و به دولت بازگردانده شده است.

وی تعداد دعاوی خلع ید استان را طی سه سال اخیر ۸۶۱ فقره اعلام و اظهار کرد: ۲۰۸ مورد دعوی در سال ۱۳۹۲، ۴۵۰ فقره در سال ۱۳۹۳ و تعداد ۲۰۳ دعوی نیز از ابتدای امسال تاکنون در محاکم قضائی مطرح شده است.

نامدار، مجموع احکام صادره به نفع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی طی مدت یاد شده را پنج هزار و ۵۴۶ مورد اعلام کرد که از این تعداد یکهزار و ۴۰۱ فقره حکم از ابتدای سالجاری تاکنون از سوی محاکم قضائی به نفع این اداره کل صادر شده است.

وی اضافه کرد: از مجموع احکام فوق، تعداد دو هزار و ۴۸۶ فقره در سال ۱۳۹۳ و یکهزار و ۶۵۹ فقره نیز در سال ۱۳۹۲ صادر شده است.

نامدار ، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون تعداد ۳۸۳ مورد دعوی تخریب و تصرف منابع طبیعی به صورت کیفری از سوی اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی در دستگاه قضائی مطرح شده است، گفت: در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیز به ترتیب ۵۳۰ و یکهزار و یازده دعوی در این زمینه مطرح شده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه طی سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز بیش از یکهزار هکتار از اراضی تصرف شده ملی به دولت بازگردانده شده است، گفت: طی این سال ها ۹۱۹ مورد دعوی خلع ید در محاکم قضائی استان از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی مطرح شد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، مجموع اراضی ملی آزاد شده و رفع تصرف شده از سال ۱۳۹۰ تاکنون را افزون بر یکهزار و ۹۷۳ هکتار اعلام کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :